Kert Mozi – fontos tudnivalók

Szabadtéri mozi blogbejegyzés borítókép

Mint azt már olvashattátok Kert Mozinkban a legkedveltebb és legsikeresebb filmeket vetítjük, természetesen a ti kívánságaitok alapján.

Szavazzátok meg Facebook oldalunkon, mely filmeket vetítsük kertmozinkban!

Rengeteg csodás film vár a Mátra lábánál, a csillagos ég alatt.

Fontos tudnivalók:

 • A kapunyitás minden vetítés alkalmával: 19:00 óra.
 • A vetítések 21:00 órakor kezdődnek és ingyenesek, ezért előre helyet foglalni NEM lehet!
 • Nincs előre helyfoglalás, így ha jó helyet szeretnél magadnak, akkor kérünk, érkezz időben!
 • A filmeket magyar szinkronnal, felirat nélkül vetítjük, viszont bizonyos filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítjük, de ezekről a vetítésekről külön tájékoztatjuk az érdeklődőket!
 • A Kert Mozi a Varázsvölgy udvarában, szabadtéren található, kérlek öltözz rétegesen, és hozz magaddal pulóvert.
 • A nézőtéren párnákat helyezünk el, hogy még kényelmesebb  környezetben élvezhesd a vetítést, viszont kérünk vigyázz a párnákra és hagyd a helyén!
 • A Varázsvölgy shopban lehetőség van üdítők sör és fröccs, friss popcorn és előre csomagolt nachos vásárlására. Árainkat hamarosan közzétesszük!
 • Esős, viharos, szeles idő esetén a vetítés elmarad.
 • A változás jogát fenntartjuk!

Házirend

Mielőtt ellátogatsz a vetítésre, kérlek olvasd el mozink házirendjét, hogy mindenki tudja a játékszabályokat!

Jelen házirend hatálya a Pásztó Varázsvölgy Kert Mozi rendezvénysororozat (továbbiakban Rendezvény illetve Kert Mozi) látogatóira terjed ki.

 1. A Kert Mozi látogató (továbbiakban Látogató) a Kert Mozi területén való tartózkodás során köteles a jelen Házirendben foglaltakat betartani. A Látogató a Kert Mozi területére történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Házirendben írtakat.
 2. A Házirend a helyszínen kifüggesztésre kerül, továbbá a Varázsvölgy (továbbiakban Szervező) által működtetett Varázsvölgy weboldalán (www.vvolgy.hu) található meg.
 3. A nem a Szervező médiafelületein közölt műsor helyességéért, vagy nem a Szervezőtől közvetlenül származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a Szervező nem vállal felelősséget.
 4. Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 5. A rendezvény kültéri helyszínen történik, ezért rossz idő esetén a Szervezőnek jogában áll azt törölni, amely tényről a Látogatót minden esetben értesíti promóciós felületein (weboldal, FB – és Instagram oldal).
 6. A rendezvény elmaradásából fakadó esetleges károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
 7. A Rendezvény területén a 18 éven aluliak nem kerülnek alkohol tartalmú termékkel kiszolgálásra.
 8. A Rendezvény előadásait – a kifejezetten 3 év alatti gyermekek számára is meghirdetett előadások kivételével – 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják.
  A filmek korhatárra vonatkozó előírásai kötelező érvényűek, ezért a Szervező jogosult belépéskor az életkor ellenőrzésére, és aki nem felel meg a korhatár előírásnak, azok a rendezvényt nem látogathatják.
 9. Az előadást vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon zavarókat (rendezetlen, koszos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, stb.) a Rendezvény dolgozói a rendezvény azonnali elhagyására szólíthatják fel.
 10. Ittas vagy rendezetlen kinézetű személyek semmilyen esetben nem léphetnek be a Kert Mozi és a Varázsvölgy területére.
 11. A Szervező a Rendezvényen nem köteles ülőhelyet biztosítani, viszont a vendégek által behozott könnyű ülőalkalmatosságokat (pléd, kispárna) a Rendezvény helyszínétől függően befogadja.
 12. A Rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenység folytatása.
 13. A Kert Mozi területén az arra kijelölt helyen szabad csak dohányozni, beleértve itt az elektromos cigarettát is.
 14. A Rendezvény területére kerékpárt, egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni, tárolni csak az arra kijelölt területen lehet. Ennek hiányában a jármű nem hozható be.
 15. A menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!
 16. A Rendezvényen kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos. Az előadásokon vetített filmekről, azok kép, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni szigorúan tilos!
 17. A Rendezvényen a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a Rendezvény személyzete a Rendezvény területéről eltávolítja, ellenük a Szervező rendőrségi feljelentést tesz.
 18. A Rendezvény egész területén csak engedéllyel lehet kép, illetve hanganyagot rögzíteni vagy forgatni.
 19. A Kertmozi kutyával is látogatható. Az általuk okozott – akár a Szervezőnek, akár más személyeknek – károkért teljes egészében a kutyát behozó személy korlátlanul felelős, illetve az állat által okozott sérülésekért minden nemű helytállás az állat gazdáját terheli.
 20. Kutyát csak szobatiszta állapotban, kötelező szájkosárral, (vagy egyéb olyan fizikai eszközzel ami a harapást megakadályozza), pórázzal (vagy egyéb a szabad mozgásukat gátló eszközzel) lehet a Rendezvény területére behozni.
 21. Szigorúan tilos a kutyát székre felültetni, csak a földön helyezkedhetnek el.
 22. A Kert Mozi területére tilos minden olyan tárgy bevitele és használata, amely a Rendezvény személyzetének megítélése szerint a közbiztonságot sérti vagy veszélyeztetheti, vagy amely a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthet, vagy amely a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.
 23. A Varázsvölgy területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.
 24. A Házirendben és a Szervező egyéb közzétett szabályzataiban és feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 25. Írásos észrevételek megtételére az info@vvolgy.hu címen van lehetőség.
 26. A Szervező székhelye: 3060 Páshztó, Kölcsey u. 35. mely egyben a panaszügyintézés helye is.
 27. Panaszokat az ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein szóban, vagy írásban lehet tenni. A szóbeli panaszt a Szervező azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Szervező a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a látogatónak átadja, míg a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, a panasz megtételétől számított 30 napon belül küldi meg.
 28. Írásbeli panasz esetén a Szervező annak beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszolja meg
 29. Látogatói jogviták esetén a Látogató a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi weboldalon érhető el:bekeltetes.hu.  A Látogatók ezen joga nem érinti azon jogukat, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljanak.

 

Köszönjük, hogy betartod a szabályainkat és tiszteletben tartod kéréseinket!

 

X
X