Játék-túra szabályzat

Gyereknap blog poszt cover (1)

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

JÁTÉKSZABÁLY

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. nyereményjátékot hirdet “Játék-túra a Varázsvölgyben” néven.  

A Játék alapja, hogy a játékosok a Varázsvölgyben kihelyezett és megadott játékokkal játszanak, és 5 db Varázsvölgy pecsétet gyűjtsenek be.  

A játék nyereményeit hozzászólásban illetve a vvolgy.hu weboldalon a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. teszi közzé. A játék időtartama 2022.05.28.12:00 órától 2022.05.28. 18:00 óráig tart.  

A sorsolás időpontja 2022.05.30. 09:00 óra.

A sorsolás helyszíne: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35., a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. irodája. 

 

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Játék-túra meghirdetője és szervezője: Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. – Varázsvölgy

A Varázsvölgy elérhetősége: info@vvolgy.hu

1.2 A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a Varázsvölgy által meghirdetett  napon és időintervallumban  teljesíti a túraszakaszokat és a feltételeket teljesíti, illetve elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja. 

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,

– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a Szervező a helyszínen a játék indulásakor meghatároz.

 

  1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a vvolgy.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 A vvolgy.hu az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki! A regisztráció a helyszínen történik. 

Amennyiben a nyertesek a számukra kiküldött email értesítésre két munkanapon belül nem reagálnak, úgy a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.-Varázsvölgy megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:

– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,

– a tombola nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük (telefon, email, stb.),

– a nyertes adatait a Pásztó Fejlesztési nonprofit Kft. nem teszi közzé a Facebook idővonalán,

– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. – Varázsvölgy közzéteheti az idővonalon,

– a játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

 

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit a Varázsvölgy Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvételt követően a Varázsvölgy irodájában, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. szám alatt, személyesen vehető át. 

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. – Varázsvölgy fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

 

X
X